Bayt Entegre Pro v5.2 Yayınlandı!

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler

 HIZLI SATIŞ 

Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm
işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara özel olarak tasarlanmıştır.

Dokunmatik Hızlı Satış Modülü Kimlere Hitap Eder? 

– Bakkallar, büfeler
– Küçük ve orta boy Marketler
– Kuruyemişçiler, kırtasiyeler, pastaneler, Self-servis çalışan restoranlar, kafeler, Oyun salonları
vb.

Kısaca Perakende satış yapan her işletmeye hitap eder. Ayrıca kasiyer çalıştırılan her işletmede
büyük kolaylıklar sağlayacak ve hız kazandıracaktır.

Kullanıcıya Sunduğu İmkânlar Nelerdir? 

– Sınırsız ürün sınıflama ve kısa yol oluşturma imkânı
– Kısa yolları ister RESİM ister yazı ile kodlu olarak oluşturma imkânı
– Doğrudan yazarkasa bağlantısı
– İster fiş, ister fatura yazdırma olanağı
– İster dokunmatik ekranda, ister normal ekranda kullanma seçeneği
– İhtiyaç halinde birden fazla stok fiyatı arasından seçim imkânı
– “Müşteri Beklet” fonksiyonuyla iki fiş arasında geçiş yapma olanağı
– Fişte hızlı ürün arama özelliği imkânı
– Nakit, Kredi Kartı, Veresiye, Çoklu Tahsilat ödeme tipleri imkânı

– Çoklu tahsilat: Aynı satışta hem kredi kartı hem nakit ödeme kabul edebilir, hatta ödemenin bir
kısmını da veresiye olarak kaydedebilirsiniz.
– Satışsız tahsilat imkânıyla cariden satışsız hızlı tahsilat yapma imkânı – Plasiyere göre
satışların sınıflanması ve raporlanması imkânı Bu modülün öne çıkan avantajlarından sadece
bazılarıdır.

Hızlı Satış Gün Sonu 

Hızlı Satış Bölümünü kullanan satışı yapan plasiyer tarafından, gün içinde gerçekleştirilen
işlemlerin takip edilebileceği, gün sonu raporu ekranı bulunmaktadır.

Gün Sonu ekranında yönetici tarafından onaylama işlemi yapılarak, kayıt edilen tüm işlemlerin
kontrolü sağlanarak, değiştirilmesi önlenmektedir.

Satış detayları, ilgili tarihler arasında seçilen plasiyere ait satışlar ve iadeler listelenir

Ödeme detayları, seçilen plasiyerin kayıt ettiği tüm hareket tipleri listelenir, gün sonu detayı
olarak ta incelenebilir.

STOK FİYAT

Stok Fiyat Listesi

Stok fiyat kartlarının fiyat listesi olarak hazırlanabilmesi eklendi. Mevcut kullanımda cari fiyat
grubu olarak kullanılan tanımlama alanını fiyat listesi olarak kullanabilirsiniz. Hareketler / Fiyat
güncelleme menüsüne “Cari fiyat Grupları” menüsü eklendi. Burada yeni fiyat listeleri hazırlayabilirsiniz.
Yeni seçilerek form açılır gelen ekranda fiyat listesine verilmek istenen isim izah kısmına yazılır. Alt
kısımdaki satıra ise stok eklenerek yeni fiyat girilebilir. Bu fiyat grubu cari karta atanmışsa satış fişlerinde
faturaya otomatik olarak ilgili fiyat grubundaki fiyat gelir. Belirli bir fiyat grubuna dahil olmayan cari karta
bir fiyat grubundan satış yapabilmek için fatura satırlarına cari fiyat grubu alanı eklendi. Bu alana fiyat
grubunun adının yazılması durumunda stok kartının yazılan fiyat grubundan olan fiyatı satıra gelir.

FATURA 

Fatura Hareketleri ekranına, fiş saatine göre sıralama ve filtreleme özelliği eklendi.

Fatura fiş dizaynı veri ağacına fişin ödeme / tahsilat fişlerinin detayları eklendi. Kapalı
kaydedilmiş fişin ödeme / fişinin detayları fiş basımında kullanılabilir.

BORDRO 

Personel Yemek Ücreti Muafiyeti 

Personel Parametrelerine Fiili çalışma gününe göre muafiyet alan eklendi. Ek ödemeye
tanımlanmış alanlara girilen değerler, fiili çalışma günü sayısı kadar hesaplanıp, girilen muafiyet oranı
kadar olan kısmı, işaretlenmiş olan vergi veya sigorta kesintisinden düşülür.

MUHASEBE

Muhasebe Parametreleri / Fiş Basımında Yazdırma Sırası

Muhasebe fişlerinin yazdırılması için borçlar/alacaklar yazdırılsın yeni parametre,

Muhasebe fişlerindeki kayıtların basım şeklini önce borçlar sonra alacaklar yazacak şeklinde
düzenlenecektir.

Muhasebe Entegrasyonu / Fatura Muhasebe Sayfası 

Faturalarda yapılan iskontoların muhasebe kodlarını, KDV ayrımına göre farklı seçilebilmesi
sağlandı.

PDKS 

Personel Devam Kontrol Sistemi (Admin) ekranında, tüm personellerin tek ekranda listelenerek
rahat takip edilebilmesi ve aynı ekranda el ile personelin giriş- çıkış- izin işlemlerinin girişi yapılabilmesi
gibi kullanım kolaylıkları sağlandı.

PDKS hafta tatili düzenlemesi yapıldı 

– Hafta Tatili İçin Asgari Çalışılması Gereken Saat: Eğer haftalık toplam çalışma saati
parametredeki değerden az ise hafta tatili eklenmeyecek eşit veya çok ise çalışma saati oranınca
eklenecek.
– Fazla mesailer Dahil edilsin: Eğer bu alan işaretli ise, Hafta tatilini eklemek için çalışılan
normal saate fazla mesaileri de ekleyecek.

Fişlerin Hızlı Kayıt Edilmesini Sağlamak İçin (Çoğalt Eklenen Fiş Tipleri) 

Kredi kartıyla tahsilat ekranının Detay sekmesi içine ÇOĞALT işlemi eklendi.

Firma kredi kartı harcama fişleri ve diğer işlemlerin detay sekmesine ÇOĞALT işlemi eklendi.

Servis Bölümü – Yardımcı İşlemler

Toplu Tahsilat ve Toplu Ödeme

Her iki bölüm için tutar sütunları ve fiş açıklaması filtresi eklendi. Böylece ekranlarda listelenen
birden fazla cariye, farklı tutar yansıtılarak hızlıca kayıt edilebilesi sağlandı. Bu işlemler yapılırken kayıt
etmek istediğiniz fişlere istediğiniz açıklama da yazılabilecek.

Raporlar

Cari Hesap Ekstresi

İrsaliyeler (Faturalanmamış) Gösterilsin-Gösterilmesin filtresinin altına, Gösterilsin seçeneğine
bağlı olarak aktif olan, İrsaliye Satırları Listelensin-Listelenmesin filtresi eklendi.

Aylık Taksit Çizelgesi 

Yapılan istek üzerine, Rapora aktif ve pasif carilerin seçilebilmesi için filtre ekledi, böylece aktif
cariler seçildiğinde pasif cariler listelenmeyecektir.

Plasiyer Raporları 

Plasiyer Raporu Stok Bazlı ve Fatura Bazlı, raporlarının içindeki fatura filtresi tiplerine, Yurt İçi
Satış İade Faturası eklendi.

YÖNETİCİ PROGRAMI 

– Yedekten firma dosyasını geri yüklerken orijinal adından farklı isim vererek, yeni firma
olarak eklenebilmesi sağlandı. Örnek; ‘Entegre’ kodlu firmadan oluşturulmuş yedeği geri yüklerken
‘EntegrePro’ verilerek eklenebilir. Bunun sayesinde firma kopyalama açma taşıma işlemleri
kolaylaştırıldı.
– Yedekteki bir dosyayı geri açmak için önceki versiyonlar da yönetici programının
dosyanın eklenmesi gereken bilgisayardan çalıştırılması gerekiyordu. Bu şart kaldırılarak, terminal
bilgisayardan yönetici programı çalıştırılıp Yedek işlemlerinden Dosyadan geri yükle seçilerek MS SQL
server bağlantı bilgileri girildikten sonra dosya seçim kısmından ilgili server’in klasör listesi açılır ve
yedek alınan backup dosyası seçilerek server’e eklenebilir.